ARQUITECTURA

Obra nova, rehabilitacions, reformes integrals , intervencions en patologies, legalitzacions ...

 

URBANISME

Pla Parcial, projectes d'urbanització, Pla Especial Urbanístic , estudis de detall, modificacions puntuals, reparcel.lacions....

 

INTERIORISME

Disseny interiors, supressió de barreres arquitectòniques en habitatges i comunitats, projectes d'instal.lació  d'ascensors en comunitats...

 

ENGINYERIA

Projecte d'activitat, projecte elèctric, projecte de legalització, projecte de telecomunicacions, projecte de calefacció...

 

INFORMES I CÈDUL.LES

Cèdul.les d'habitabilitat i tramitacions, informes de certificació energètica, ITE, informes de patologies ...

 

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Aixecament planimètrics, topografia, estudis geotècnics, estudis mediambientals, estudis estalvi energètic, dossiers comercials ( plànols i render) , taxacions, amidaments, llibre edifici ...

 

SEGURETAT I SALUT

Plans de seguretat i salut, Estudis de seguretat i salut, coordinació en fase de projecte i obra de seguretat i salut...

 

TRAMITACIONS

Tramitacions a departaments oficials, generalitat, ajuntaments, consells comarcals, sol.licitud de permís d'obres, assegurances decenals , tramits a oficines de control tècnic ...

Contacte

GrupARQ

Serveis integrals d'Arquitectura,urbanisme i construcció 
Plaça del Maig, 10  baixos

Cornellà del Terri

Contacte:

972594615 / 620919080

Horari a convenir

Email

info@gruparq.com

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Marta Casellas Figa