OBRES REALITZADES

 

 

ANY 2014

-Reforma interior habitatge Plaça Independència -Girona

-Disseny exteriors i tancament mur piscina habitatge a Palau-Girona

-Disseny interiors habitatge unifamiliar a les Pedreres -Girona

-Pla Especial Urbanístic La Batllia de Falgars- La Vall d'en Bas

-Reformes interiors en Mas Can Joan Miquel de Vilademuls

-Projecte de piscina a Mas Illa  de Cornellà del Terri

-Reformes interiors al Mas Garrigoles - Sords -Cornellà del Terri

 

ANY 2013

-Projecte reforma integral d'un habitatge situat al casc antic de Cornellà del Terri ( promotor privat)

-Reforma interior i gestió d'obres per a la reforma integral de cuina i office en habitatge situat a l'avinguda Sant Francesc de Girona.(promotor privat)

-Reforma interior i exterior i gestió de les obres en el Mas Can Joan Miquel de Vildemuls( promotor privat)

-Projecte de rehabilitació i ampliació del mas Can Roc de la Creu de Vilademuls ( empresa promotora)

-Reforma interior per a nous espais d'oficines a empresa Electra Avellana S.L ( empresa comercialitzadora)

 

ANY 2012

-Projecte reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar situat a les Escoles Velles de Borgonyà (promotor privat)

-Projecte de reforma i ampliació per a  2 habitatges aparellats, situats al c/ Isaac Albeniz de  Porqueres  ( promotor privat)

-Reforma  interior per a una local de lleure  situat a la Plaça del Gra de Porqueres ( promotor privat)

-Aixecament topogràfic i segregració i agrupació de dues finques situades a Fornells de la Selva.

( promotor privat)

-Projecte de disseny exteriors piscina en habitatge unifamiliar situat al c/Girona de Cornellà del Terri

-Projecte de reforma de les entrades i ascensors de 4 comunitats d'escales de veins, situats al C/ Maluquer Salvador  de Girona ( comunitat de propietaris)

-Pla especial urbanístic per a la rehabilitació del mas Can Roc de la Creu , Vilademuls ( empresa promotora)

 

ANY 2011

-Projecte d'habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Remences de Banyoles ( promotor privat)

-Reforma i ampliació del mas Ca la flora, 800m2  per a habitatge rural ( empresa promotora)

-Direcció de les obres de 2 habitatges aparellats situats al C/Xunclà de Sarrià de Ter ( promotor privat)

-Projecte de redistribució interior en habitatge  situat al c/ Castell de Requesens ( promotor privat)

-Projecte de bastida en bloc d'habitatges plurifamiliar al c/ Conill de Banyoles ( empresa promotora)

- Projecte de construcció d'una piscina situat al Golf Girona de St. Julià de Ramis.

-Disseny interior d'habitatge unifamiliar situat a mas Faixat de Cornellà del Terri

-Projecte d'un habitatge unifamiliar situat a la Urbanització Casellas D'Avall de Porquers.

-Reforma d'entrada i  col.locació d'ascensor en  comunitat de propietaris a Figueres.

-Projecte de Coberta a Cal flaquer de Cornellà del Terri ( promotor privat)

-Col.laboració en la redacció del Pla Local d'Equipaments Culturals de L'ajuntament de la Jonquera, ajuntament  de Sant Hilari i l'ajuntament de Vidreres.

 

ANY 2010

-Projecte de acondicionament d'exteriors i piscina en habitatge unifamiliar situat al c/Antoni Gaudí de St.Gregori ( promotor privat)

-Projecte de rehabilitació del Mas Ca la Rossa de St. Miquel de Campmajor ( promotor privat)

-Reforma de coberta en edificació situada a la Crta.de Pujarnol , pla de la Perpinyana ( promotor privat)

-Reforma , ampliació i col.locació d'un ascensor en habitatge unifamiliar aillat situat Av.de St.Narcís, Girona ( promotor privat)

-Ampliació d'habitatge unifamiliar aillat situat al c/Reclau Viver de Serinyà  ( promotor privat)

-Habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Tretzevents  de Palau,  Girona (  promotor privat )                      

-Rehabilitació del Mas Can Carlina  a Cornellà del Terri  ( empresa promotora)

-Reforma i disseny d'interiors en habitatge unifamiliar situat al c/ Jacint Verdaguer de St.Cugat del Vallès ( promotor privat)

-Reforma interior del  mas Can Joan Miquel del veinat de  la Viella , Vilademuls ( promotor privat)ANY 2009

-Reforma i ampliació d'un habitatge  situat al c/ St. Mer de Cornellà del Terri ( promotor privat)

-Projecte no executat d'un habitatge unifamiliar situat al c/ De les Estrades , Cornellà de Terri ( promotor privat)

-Reforma interior d'un habitatge situat al c/ Rutlla  de Girona ( promotor privat)

-Ampliació del pavelló municipal Can Font  de Cornellà del Terri ( promotor públir /ajuntament)

-Reforma de coberta i modificació de façana al Mas Can Solaric de Serinya ( promotor privat)

-Projecte de piscina situat en parcel.la d'habitatge a UA24b de Banyoles ( promotor privat)

-Pla especial urbanístic  del Mas  Ca la Rossa  a St. Miquel de Campmajor ( promotor privat)

-Estudi d'Impacte paissatgístic  per al Mas Can Carlina  a Cornellà del Terri ( empresa promotora)ANY 2008

-Col.locació d'un ascensor en habitatge unifamiliar entremitgeres situat al c/ Montnegre de Vilablareix (promotor privat)

-Bloc d'habitatges plurifamiliar entremitgeres situat al c/ Del Carme , Cornellà del Terri (empresa promotora)

-Bloc d'habitatges plurifamiliar entremitgeres situal al c/ Del sol , Sta. Eulàlia de Riuprimer (promotor privat)  

-Reforma i ampliació de l'ajuntament de Cornellà del Terri ( promotor públic / ajuntament)

-Estudi de viabilitat per a una nau ( promotor públic / ajuntament )

-Projecte de parcel.lació en finca situada al Puig de Colomer , Banyoles ( promotor privat)

-Projecte de rehabilitació i ampliació al Mas Illa  de Cornellà de Terri ( empresa promotora)

-Reforma de nau i disseny interior per a les noves oficines ELECTRA AVELLANA S.L ( empresa elèctrica)

-Ampliació d'un habitatge unifamiliar aparellat situat al c/ Puigmal , Cornellà del Terri ( promotor privat)

-Reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar situat al c/ Xaloc  de Porqueres ( promotor privat)

-Projecte en 3 fases de construcció de piscina municipal i parcs de l'entorn a Cornellà del Terri (promotor  públic/ ajuntament)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat al sector sud de Melianta , Fontcoberta ( empresa promotora)

-Reforma i ampliació d'un habitatge  situat al c/ St. Mer de Cornellà del Terri ( promotor privat)ANY 2007

-Habitatge unifamiliar aïllat situat al veinat de la Beguda, Palol de Revardit ( promotor privat)

-Projecte de reparcel.lació  en finques situades a la Crta. de Girona a St.Feliu s/n Quart ( empresa promotora)

-2 Blocs d'habitatges plurifamiliars  i aparcaments situats a la Crta. de Girona a St. Feliu s/n  Quart

( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat situat a la urb. Puig d'en Colomer  de Banyoles ( promotor privat)

-Projecte d'interiors i d'activitat per a bar-cafeteria  EL APARTAMENTO  situat al c/ Riu Freser de Girona

(empresa promotora)

-Reforma interior d'habitatge  entremitgeres  situat al c/Camp de la Rabassa , l'Escala ( promotor privat)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat al c/ Puigmal  de Cornellà del Terri ( promotor privat )                    

-2 Habitatges unifamiliars aïllats situats a la Crta. De Banyoles,  Melianta ,Fontcoberta (empresa promotora)  

-Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat  situat al c/ Puigmal de Cornellà del Terri ( promotor privat)                

-Projecte de reforma de coberta  en edifici situat al c/Cabanya   de Celrà ( promotor privat)

-Projecte per a habitatges temporers  empresa GIROFRUITS SCCL a Celrà ( empresa  comercial )        

-Ampliació de bloc d'habitatges per a supressió de barreres arquitectòniques i instal.lació d'ascensor situat a la Pujada de les Pedreres de Girona ( comunitat de propietaris)

-Reforma i ampliació al mas Marxant a Domeny , terme municipal de Girona ( promotor privat )            

-Reforma de coberta i distribució interior per a crear un habitatge en edifici existent situat a Espinelves

( promotor privat)

-Projecte d'urbanització situat en finques a la Crta.de Girona a St. Feliu, Quart ( empresa promotora)

 

ANY 2006

-2 habitatges  unifamiliars aparellats  situats al c/ Juli Garreta de Porqueres  ( empresa promotora)

-Projecte de piscina  a l'urbanització Golf Girona  de St. Julià de Ramis ( promotor privat)

-Projecte de parcel.lació de finques  a la UA24b  de Banyoles ( promotor privat)

-Ampliació de bloc d'habitatges plurifamiliar situat al c/ Prat de la Riba  a St. Hilari Sacalm ( promotor privat)

-Reforma d'entrada  de comunitat de propietaris  situat  al c/Francesc Ciurana de Girona ( comunitat de prop)

-Reforma de coberta i forjats  al mas El Molí d'en Avellana  de Cornellà de Terri ( promotor privat)

-Reforma d'habitatge unifamiliar  situat al Passatge del Centre , Banyoles ( promotor privat)

-Reforma d'un edifici existent per a reconversió en bloc d'habitatges plurifamiliar situat a Amer (empresa  promotora)

-2 Habitatges unifamiliars aparellats situats al c/ Enric Granados  de Porqueres ( empresa promotora)

-Projecte de reforma i interiors per a llar d'infants PANDARA  situat al c/ St. Miquel de Girona ( promotor privat)                                                                                                                                                     -Habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Juli Garreta  de Porqueres  ( promotor privat)                            

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat al c/ Reclau Viver  de Serinyà  ( promotor privat)

-Reforma estructural i distribució interiors de 2 habitatges entremitgeres situats a la Plaça del Gra de Porqueres ( promotor privat)  

 

ANY 2005

-Projecte de parcel.lació  al sector UP3 parc. 41-43  de Banyoles ( empresa promotora)

-4 Habitatges aparellats situats al sector UP3 parc.41-43  de Banyoles ( empresa promotora)

-Reforma d'habitatge entremitgeres situat al c/ de l'Estany  de Banyoles ( promotor privat)

-Bloc d'habitatges plurifamiliar entremitgeres situat al c/ Sant Antoni  de Figueres ( empresa promotora)

-Reforma de façana en comunitat de propietaris c/Ferreries Velles  de Girona ( comunitat de propietaris)

-Habitatge unifamiliar aïllat situat  al c/Les Roques  de Calabuix, Bàscara  (promotor privat)

-2 Habitatges aparellats  situats al c/ Limits de Porqueres  ( empresa promotora)

-Reforma de coberta i  interiors al Mas Can Cargol  situat a Borgonyà  , Cornellà del Terri ( promotor privat)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat  a la urb. Casella d'Avall , Porqueres  ( promotor privat)

-Habitatge unifamiliar aïllat situat a la urb. Parc urbanitzat de Montfullà, Bescanó ( promotor privat)

-Ampliació de edificació existent per a reconversió d'habitatges situat al c/ Villavechia de St.Hilari Sacalm ( promotor privat)

-2 Habitatges unifamiliars aparellats  situats al c/ Alvarez de Castro de Banyoles ( empresa promotora)

-6 habitatges unifamiliars aparellats  situats al c/ Agraris de  Banyoles ( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat a Salitja , Vilobí  d'Onyar ( promotor privat)

-Projecte de parcel.lació sector UP2  parcel.les 24-26-28-30  de Banyoles ( empresa promotora) ANY 2004

-6 Habitatges unifamiliars aparellats situats al c/ Cairuts i Rodons   de Banyoles ( empresa promotora)

-Direcció de les obres d'un habitatge unifamiliar aïllat situat a la urb. Can Tarré de Vilobí d'Onyar (promotor privat)

-Complexe residencial de 3 blocs d'habitatges plurifamiliars + aparcaments i zona exterior comunitària situats al C/ Guillem de Berguedà  de Llançà  ( empresa promotora)

-Projecte de parcel.lació de finques 172-173 de la urb. Mas  Barril , Girona ( empresa promotora)

-Bloc d'habitatges plurifamiliar i aparcaments  situat al c/ Josep Joan  de Palamós ( empresa promotora)

-Reforma i ampliació d'edificació existent per a habitatge unif. situat a urb. UP3 de Banyoles ( promotor privat)

-Reforma i ampliació en edifici plurifamiliar existent situat al c/ Del Carme  , Girona ( promotor pivat)

-Bloc d'habitatges plurifamiliar entremitgeres  situat al c/ Sta. Maria  de Girona ( empresa promotora)

-2 Habitatges unifamiliars aïllats  situats  a Serinyà  ( empresa promotora)

-Projecte de parcel.lació de finca situada al c/ Josep Joan  de Palamós ( empresa promotora)

-Reforma de portal d'entrada en finca entremitgeres situada al c/ Llarg de Salt (promotor privat)

-Habitatge unifamiliar aïllat situat al c/ Cairuts i Rodons  de Banyoles ( empresa constructora)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat  al c/ Josep Palou  de  Canet d'Adri ( promotor privat)

-Projecte d'urbanització  al sector Puig ses Forques de  Calonge ( promotor privat)

-Reforma i ampliació  al  mas  Can Joan Miquel  de les Olives,  Vilademuls ( promotor privat)

-Modificació puntual al PP Camp Llarg  de Porqueres ( empresa promotora)

-Reforma de coberta  a Cal Flaquer  situat  a  Cornellà del Terri ( promotor privat)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat al Passeig St. Jordi  de Cornellà del Terri ( empresa promotora)

-Reforma i ampliació d'habitatge situat al c/ Jacint Verdaguer  de Banyoles  ( promotor privat)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat al Passeig de la Mediterrània  de  Porqueres ( promotor privat)

-3 Habitatges unifamiliars entremitgeres situats al c/ Hort Nou de  St. Hilari Sacalm ( empresa constructora)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat a la urb. Can Tarré  de Vilobí d`Onyar ANY 2003 

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat a la urb. Agora Park  de Tordera ( promotor particular)

-Bloc d'habitatges plurifam + aparcament  situat a la Plaça Ciutat de Figueres de Girona (empresa promotora)

-2 Habitatges unifamiliars  al sector UP3 de Banyoles ( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat al c/ Joaquim Vayreda  de Banyoles  (promotor particular)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situal a la urb. Can Tarré  de Vilobí d'Onyar ( promotor particular)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat al c/ Passatge LLeida  de Banyoles ( empresa promotora)

-2 Habitatges unifamiliars aïllats situats al c/ St. Sebastià  de  Serinyà  ( empresa promotora)

-Reforma i disseny interior de local per a L'ACADÈMIA , destinat a centre d'estudis a Girona ( promotor privat)

-Bloc d'habitatges plurifamiliar situat al C/ Sta Maria  de Girona ( empresa promotora)

-2 Habitatges unifamiliars  aïllats situats  a Serinyà. ( empresa promotora)

-Projecte de parcel.lació de finca  situada al c/ Josep Joan de Palamós (  empresa promotora) 

 

ANY 2002 

-Reforma i ampliació d'habitatge unif. situat a l'urb. Les Teules  , Sta. Cristina d'Aro ( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat  a l'urb. UP3  de Banyoles  ( promotor particular)

-Bloc d'habitatges plurifamiliar  al c/ Guillem de Berguedà  de Llançà  ( empresa promotora)

-Reforma i ampliació  atic  situat  a la Plaça Marquès de Camps de Girona ( promotor particular)

-Reforma i ampliació d'una nau industrial i disseny d'interiors per a botiga de mobles a Platja d'Aro

(empresa)

-Habitatge unifamiliar aïllat situal al c/ Remença , urb. Mas Rufí de Cornellà del Terri ( promotor particular)

-2 Habitatges  unifamiliars aparellats  situats a urb. UP3 de Banyoles (empresa promotora)

-Projecte de parcel.lació de finca  a Platja d'Aro ( empresa comercial)

-Habitatge unifamiliar aïllat  a al sector UP3 de Banyoles ( empresa promotora)

-Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar situat al c/ Oratge de Llançà  ( promotor particular)

-Reforma obertura de local  situat al c/ St.Martirià  de Banyoles  ( promotor particular)

-Habitatge unifamiliar aïllat  situat al Pla de la Coromina , Banyoles  ( promotor particular)   ANY 2001 

 -2 Habitatges aparellats  a la urb. UPP Pla de l'Ametller , Banyoles ( promotor particular)

- Projecte de compensació sector industrial SAU-3  , Cornellà del Terri ( Junta de Compensació Sau-3)

- Projecte d'urbanització i direcció d'obres del sector industrial SAU-3 , Cornellà del Terri ( junta de Comp.)

-Habitatge unifamiliar aïllat  a la urb. Mas Faixat  de Cornellà del Terri ( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat  al c/ De les Estrades  de Cornellà del Terri ( promotor particular)

-Rehabilitació del mas Can Pinquenya  de Tortellà   ( promotor particular)

-2 Habitatges unifamiliars aparellats  al c/ Cairuts i Rodons ,Banyoles  ( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat amb piscina   al c/ del Terri  ,  Cornellà del Terri (promotor particular) 

-Habitatge unifamiliar aïllat  a la urb. Can Puig de Banyoles ( promotor particular)

-Habitatge unifamiliar aïllat  a la urb. Els Pins   de Banyoles  ( empresa promotora) 

 

ANY 2000 

- Bloc d'habitatges plurifamiliars al c/ Joaquim Vayreda  de Girona ( empresa promotora)

- Reforma interior de local d'Assessoria i assegurances LLandrich&Feixas S.L , Banyoles ( empresa)

-Bloc d'habitatges plurifamiliar al barri de l'Estació , la Molina, Cerdanya ( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat al c/ Angel Guimerà de Porqueres ( promotor particular)

-2 Habitatges aparellats  a la urb. UPP Pla de l'Ametller , Banyoles ( promotor particular)

-Habitatge unifamiliar aïllat  a  la urb. UP zona esportiva de Mianigues , Porqueres ( promotor particular)

-Rehabilitació al mas Batllori d'Esponellà  ( promotor particular)

-Habitatge unifamiliar aïllat al c/ Codines  de Camós  ( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat al c/ Josep Pla de Cornellà del Terri ( promotor privat)

-Reforma i ampliació habitatge unifamiliar aïllat  situat al c/ Cervantes  de Banyoles ( promotor privat)  

 

ANY 1999 

- 6 Habitatges unifamiliars en filera  a Alp de Cerdanya. ( empresa promotora)

- Projecte de parcel.lació finca urbana a Can Puig , Banyoles ( empresa promotora)

-4 Habitatges unifamiliars en filera a Can Puig, Banyoles ( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat  a  Albons . ( promotor particular)

-Habitatge unifamiliar aïllat  a La Tallada d'Empordà. ( promotor particular)

-Habitatge unifamiliar aïllat  a la urb. Mas Tarré , Viloví d'Onyar (promotor particular)

-Rehabilitació integral al mas Can Filuet  de Sords, Cornellà del Terri ( promotor particular)

-3 Habitatges unifamiliars en filera  a la urb. La Farella, Llançà ( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat al c/ Roses de Porqueres ( promotor particular)

-Habitatge unifamiliar aïllat a Canet d'Adri  ( promotor particular)

-Habitatge unifamiliar aïllat al c/ Nou de Porqueres ( promotor particular)

-8 Habitatges unifamiliars en filera al c/ Cadí  d'Alp de Cedanya ( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat  a l'urb. SAU 4   de Cornellà del Terri( promotor particular)                   -4 Habitatges unifamiliars en filera a la urb. Can Puig, de Banyoles ( empresa promotora)

-Habitatge unifamiliar aïllat a la urb. Can Puig,  de Banyoles ( promotor particular) 

 

ANY1998                                                                                                                                                - 6 habitatges unifamiliars en filera a la Ferratgeta,  Bolvir de Cerdanya.( empresa promotora)

- Reforma interior habitatge unifamiliar aïllat a Girona ( promotor privat)

- Parcel.lació de finca sector SAU4 , Cornellà del Terri.  

 

ANY 1997 

- 3 habitatges unifamiliars en filera a Fontanals de Cerdanya. ( empresa promotora)

- Habitatge unifamiliar entremitgeres a Terrassa ( promotor privat)

- 4 habitatges unifamiliars en filera a Bolvir de Cerdanya. (empresa promotora)

- Bloc d'habitatges plurifamiliars + aparcaments  al Cau del Llop _ LLançà ( empresa promotora)

- Reforma interior habitatge unifamiliar a Girona ( promotor privat)

 

Contacte

GrupARQ

Serveis integrals d'Arquitectura,urbanisme i construcció 
Plaça del Maig, 10  baixos

Cornellà del Terri

Contacte:

972594615 / 620919080

Horari a convenir

Email

info@gruparq.com

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Marta Casellas Figa